Värdegrund

Värderingar »

Inre rättesnören »

Medarbetarpolicy »

 

Tavla_rattesnoren18

Värderingar

Cyniker brukar säga att det inte finns mycket nytt under solen. Oscar Wilde å sin sida hävdade att en cyniker är en person som vet priset på allt och värdet av intet. Både cynikern och salige herr Wilde har rätt. Det är sällan något är riktigt nytt, samtidigt vore det att ge upp att inte själv tro att det vi står för har ett värde. Därför är här de grundpelare som styr Kontrapunkts agerande på marknaden. Kanske inget revolutionerande, men ändå något vi är stolta över:

 • Att bygga värden – det enda som räknas
 • Kreation baserad på god analys
 • Vägvinnande arbetsprocess
 • Finansiell ordning och reda
 • Provuppdrag är bättre än pitch

Det enda vettiga måttet på framgång är att skapa god avkastning på reklaminvesteringarna. Det ställer krav, både på dig och oss. Det måste finnas tydliga mål för alla uppdrag – oavsett om det handlar om arbetet med en ny varumärkesplattform eller en mindre enskild aktivitet. Vi ska vara överens om hur uppföljningen ska gå till. resultatet i ekonomiska termer, om det är möjligt. Uppföljningen måste gå djupare än det gängse mätandet av antal svar, antal nya kunder etc. Vi vill istället ha svar på frågor liknande dessa: Vilka kunder har kampanjen givit? Vad kan vi förvänta oss för ”customer life time value” på dessa kunder? Hur har attityder och kännedom förändrats? Vad har vår reklaminvestering givit i strikt ekonomiska termer? Vi lever dock inte i en drömvärld. Vi vet att det är svårt att göra verkligt vederhäftiga avkastningsanalyser. Detta är dock ingen ursäkt för att inte försöka. Vinsterna med ett avkastningsorienterat synsätt är för stora för det.

Kreation baserad på god analys

Förmår du inte ge ditt varumärke en intressant personlighet i reklamuttrycket kan all annan strävan vara förgäves. Som byrå anser vi därför att en kreativ utformning av reklamen är den viktigaste beståndsdelen i god marknadsföring. Samtidigt har vi en stark insikt om att kreativiteten måste riktas rätt för att vara produktiv.

Vägvinnande arbetsprocess

Därför lägger vi alltid stora resurser på analysen – att få fram en strategisk plattform som ska utgöra grunden för en långsiktigt bärande tanke. Det är under det arbetet vi vid lyckliga tillfällen kan hitta den rörelse i tiden, de skiften som gör att allt känns självklart. En vetskap om att det finns en riktning som kan bära hela vägen.

Det finns de som hävdar att kaos är en bra ordning för skapande. Vi tror dock att kreativiteten frodas bäst om det finns en tydlig och klar struktur. Därför har vi utvecklat PROCESSEN – en modell för att skapa varumärkesplattformar med långsiktig bärkraft. Där har vi blandat varumärkesteori och handfasta – och ibland dyrköpta – erfarenheter till en helhet som visat sig fungera väl. Att göra hemläxan och arbeta i nära dialog med kunden är det som genomsyrar modellen som består av följande steg:

 • Faktaplattform
 • Strategisk plattform
 • Kreativ plattform
 • Slutlig dokumentation i en reklam- och varumärkesplattform
 • Löpande drift

Finansiell ordning och reda

Att arbeta nära kunden, med kontinuerlig dialog och avstämning, är nyckeln i hela vår process. Utan den dialogen blir inte slutprodukten så bra som den skulle kunna vara. För att uppnå denna produktiva närhet måste kunden känna trygghet och tillit. Det är först då han eller hon vill och vågar ge oss som byrå det fulla förtroendet.

Vår åsikt är att denna tillit förutsätter två saker: personkemi och finansiell ordning och reda. Det förstnämnda är ingen idé att orda om. Finns det där så finns det där. Däremot finns det en hel del att säga om det andra. Kontrapunkt är en byrå som sällan hamnat i sura diskussioner med kunder om pengar. Vi förankrar alltid det ekonomiska innan vi gör något. Vi stämmer av så snart något händer som förändrar bilden.

Det har skapat trygghet hos våra kunder. Och det har lett till att vi kan ägna all kraft åt det som är kul – att göra reklam som bygger och utvecklar varumärken – och slipper det negativa i att hamna i ekonomiska diskussioner efter ett projekt. Vår grundmodell inom ramen för detta synsätt är fasta priser, oavsett om det handlar om årsarvode eller prissättning för enskilda projekt. Vi har också tillämpat resultatbaserad debitering och är alltid intresserade av att ta en diskussion om alternativa affärsmodeller.

Provuppdrag är bättre än pitch

Många kunder använder sig av pitchformen – att låta byråer utan ersättning tävla om ett uppdrag – när det är dags att välja byrå. Kontrapunkt har valt att ställa sig lite vid sidan av detta. Huvudskälet till det är att vi anser att reklambranschens ”pitch-kultur” leder till att byråer i för hög grad ägnar sin kraft åt att dra in nya kunder. Och vi vill inte riskera att våra befintliga kunder blir lidande av att vi lägger ned för stora resurser i vår jakt på nya uppdrag. Därför deltar vi ytterst restriktivt i renodlade pitcher.

Vi förordar istället en urvalsmodell som är inspirerad av byråurvalskonsulten Nils Welinders tankar: kunden sätter upp ett antal beslutskriterier, väljer ut några byråer som uppfyller dessa, träffar byråerna för att få en känsla för dem, synar tidigare uppdrag i sömmarna, talar med såväl befintliga som tidigare uppdragsgivare. På grundval av detta väljs sedan den bästa byrån och den får ett väl definierat provuppdrag, där allt ska fungera skarpt, inte minst avseende det ekonomiska gränssnittet. Faller sedan detta prov väl ut finns förutsättningarna för ett långsiktigt samarbete.

Vi är dock medvetna om att det inte är gjort i en handvändning att förändra en bransch praxis. Pitch är – och kommer säkert under lång tid framöver – att vara en vanlig urvalsmodell och vi skulle skjuta oss i foten om vi dogmatiskt i varje läge skanderande ”nej till pitch”. Så vi biter ibland i ett äpple som smakar både sött och surt. Sött för att vi älskar att kreera, surt för att vi tycker att pitch inte är den urvalsmodell vi själva skulle välja om vi satt på kundsidan. Vi pitchar alltså ibland om vi bedömer att sötman är större än surheten. Och när vi gör det så gör vi det fullt ut.

 Tavla_varderingar18

Inre rättesnören

Som företag kan du ha en attraktiv affärsidé, ett sunt sätt att se på hur du ska både tillfredsställa och överträffa dina kunders förväntningar – och ändå inte lyckas. Ett företag är nämligen ingenting i sig själv. Det är först när alla människor i en organisation agerar i linje med företagets visioner som något spännande kan hända. Därför vill vi också förmedla hur vi ser på individens ansvar på Kontrapunkt. Kalla det budord, kalla det mantra. Oavsett vilket är detta de synsätt och de handlingssätt, den RESPEKT, som vi som arbetar på byrån ska visa våra kunder och våra uppdrag:

 1. Respekt för kreativitetens kraft
 2. Respekt för varje enskilt uppdrag
 3. Respekt för det hårda arbetets betydelse
 4. Respekt för varandra
 5. Respekt för det vi gör reklam för
 6. Respekt för kundens kund

1. Respekt för kreativitetens kraft

 • En kreativ paketering är alltid effektivare än en standardlösning.
 • Glöm aldrig att det är vår förmåga att vara kreativa som betalar maten på bordet.

2. Respekt för varje enskilt uppdrag

 • För varje kund, i varje uppdrag, måste vi leva upp till vår respekt för kreativitetens kraft.
 • Börja inte ändra i en befintlig idé, det blir nästan alltid en misslyckad hybrid. Gör om istället!
 • Loppet är inte kört förrän pressen är i gång, annonsrepron levererad till tidningen, filmen färdigproducerad. Lev med jobbet hela vägen – en justering i det lilla kan innebära så mycket.
 • Kreativa lösningar är alltid frukten av en god hemläxa. Vet vi inte tillräckligt om kunden och kundens kund kan vi kanske vara kreativa i ytlig bemärkelse, men vi kan aldrig göra kreativ och effektiv reklam.
 • Det finns inget som heter ”det går inte”. Ibland tar det bara lite längre tid att hitta fram till en kreativ lösning.

3. Respekt för det hårda arbetets betydelse

 • Kreativa lösningar skapas när det är högt i tak, när många får tycka till, när idéerna mejslas fram i en kontinuerlig dialog mellan oss som arbetar på byrån.
 • Det är inte bara de uppdrag du själv arbetar med som är viktiga. Bidra så mycket som möjligt även i andras projekt.
 • Någon utanför arbetsgruppen kan mycket väl sitta inne med lösningen eller inspirationen som kan ge lösningen.

4. Respekt för varandra

 • Om vi inte själva tror på det vi gör reklam för, vem ska då göra det?
 • Bli kund hos dina kunder. Det är dels för att visa att du tror på det du gör reklam för. Dels är det ett bra sätt att få in slutkundsperspektivet i ditt medvetande.
 • Du kan alltid säga nej. Tror du inte på produkten/tjänsten så avstå. Det kan finnas kollegor som kan känna ett större engagemang.

5. Respekt för det vi gör reklam för

 • Reklam är något som gör anspråk på konsumentens tid. Därför måste den som ger sig tid få en belöning. Fråga alltid dig själv: Behandlar det här mig som en tänkande varelse? Tycker jag att det är intressant? Tycker jag att jag lär mig något? Finns det en estetik, en idé, som tilltalar mig? Tycker inte du det, så kommer ingen annan att göra det.

6. Respekt för kundens kund

 • Identifiera dig med kundens kund. Förstå honom/henne. Var honom/henne! Annars finns det risk att du börjar tala om de människor du ska kommunicera med utifrån ett ”för mer”-perspektiv.
 • Människor är nyfikna och vill upptäcka saker. Är du bara tillräckligt intressant så kommer människor att vilja ta del av vad du har att säga.
 • Kundens kund är den som långsiktigt avgör vår framgång. Det är honom/henne vi ska ha för ögonen när vi gör vårt arbete. Det är visserligen vår uppdragsgivare som betalar vår faktura, men vårt viktigaste ansvar är att vårda och utveckla relationen mellan företagets varumärke och konsumenten (kundens kund).

Tavla_medarbetarpolicy18

Medarbetarpolicy

Vår vd brukar säga att han vill gå med lätta steg till jobbet och göra något han älskar med människor som han verkligen uppskattar. Och det sammanfattar våra ambitioner när det gäller vår personalpolitik på ett bra sätt. Kontrapunkt ska vara en arbetsplats där vi som individer kan växa och utvecklas. Tillsammans med andra som delar en stark ambition om att föra både företaget och sig själva framåt.

Här är en del av det som ingår i vår medarbetarpolicy:

 • Bra balans – nyckeln till framgång.
 • Öppet sätt att arbeta.
 • Gemensamma aktiviteter för bättre gruppdynamik.
 • Löner och förmåner.
 • Kompetensutveckling.
 • Friskvård.

Bra balans – Nyckeln till framgång

För att en byrå ska bli riktigt framgångsrik får inte personalen vara för homogen. Du måste ha en bra balans mellan män och kvinnor. Du måste ha människor som befinner sig i olika skeden av livet med allt vad det innebär av givande möjligheter till erfarenhetsutbyte (inte minst måste vi ge småbarnsföräldrar möjlighet att både vara bra föräldrar och bibehålla sitt engagemang på byrån; något som byråer generellt varit dåliga på). Du måste ha både medarbetare som kommer från reklamskolor och andra som valt mer udda vägar till reklamen. Och först då gruppen uppfyller allt detta kan vi skapa något riktigt spännande.

Öppet sätt att arbeta

Bra reklam skapas när man tar ett kollektivt ansvar för att byrån ska prestera bra jobb. På Kontrapunkt måste du därför acceptera att allt som görs nagelfars av alla. Du måste prestigelöst tycka det är okey att flera arbetsgrupper ibland arbetar med samma uppdrag för att vi ska få fram den bästa idén. Du måste också vara tilltalad av att det är snurr i arbetsgrupperna, det vill säga vi tror inte att det är bra för utvecklingen att samma team alltid arbetar ihop. Med olika kunder får du istället olika medspelare vilket vi tror gör att du utvecklas mer både som person och reklammakare. Dessutom –snurr i arbetsgrupperna bidrar till att det blir naturligt att se varje jobb som en angelägenhet för byrån som helhet, inte bara för arbetsgruppen.

Gemensamma aktiviteter för bättre gruppdynamik

En väl fungerande grupp måste vårdas, på samma sätt som relationer måste vårdas för att hållas vitala. Därför satsar vi mycket på gemensamma aktiviteter, både under dag- och kvällstid. Allt ifrån lunchträffar med föredrag och reklamdiskussioner och annat till gemensamma resor.

Löner och förmåner

Lönesättningen är individuell och löner sätts i samband med årliga löneförhandlingar. Den generella lönenivån ska harmoniera med Kontrapunkts lönsamhet i ett branschperspektiv och de lönenivåer som gäller i branschen. De löneskillnader som finns mellan olika medarbetare på byrån ska kunna motiveras med hänvisning till branschjämförelser. Vi använder oss av ett bruttolönesynsätt, det vill säga inom ramen för den totala lönekostnaden får du som medarbetare själv påverka hur du vill fördela pengarna mellan lön, pensionssparande, hemtjänster etc. Allt för att du ska få så stor verkansgrad som möjligt. Förutom det individuella har vi också ett antal förmåner som är lika för alla – friskvård, gemensamma aktiviteter etc. – eftersom det är viktigt för oss att markera att Kontrapunkts framgång inte handlar om enskilda individer utan om ett antal individer som fungerar väl som grupp.

Kompetensutveckling

I samband med regelbundet återkommande PU-samtal diskuteras utvecklingsinsatser på individnivå. Dessa insatser ska tillföra ytterligare kompetens inom områden som är viktiga för att vi ska nå våra långsiktiga mål, såväl byråns som dina egna. Vår ambition är att Kontrapunkt ska vara en byrå som investerar mer än branschens snitt i kompetensutveckling.

Friskvård

Årligen bekostar byrån friskvårds- och hälsotester. Vi är även kopplade till en företagshälsovård så att du lätt kan få en tid för ett läkarbesök.