• Jarri och hans vänner.

  • Molly från Jönköping.

  • Max från söder i Stockholm.

Scroll to Content

Riksmedia

Reklam

Jarri från Haparanda, Molly från Jönköping och Max från söder i Stockholm är huvudpersoner i denna annonsserie. Tre själar, en tanke – ”det lokala äger”; en nedlagd skola är långt viktigare än de senaste turerna i eurosamarbetet. Vill du nå läsarna när de bryr sig som mest ska du därför annonsera lokalt. Och vill du annonsera lokalt är Riksmedia din självklara partner, “vi när dem som bryr sig”.