• Vårdar det vilda.

  • Varumärkesarbetet resulterade i devisen ”Vårdar det vilda”. Med det följer en syn på jakten som en del av viltvården som i sin tur är en del av naturvården. Och Svenska Jägareförbundet består av 200 000 människor med ett stort kunnande om just detta. Hur skulle man inte kunna sympatisera med ett sådant förbund?

  • Det behövdes också en ny grafisk profil värdig "Sveriges första miljörörelse". Att högklassiga naturbilder skulle vara huvudperson i denna profil kändes självklart.

  • Grafisk profil.

  • Svenska Viltmatakademin är en fristående verksamhet för att höja intresset och kunskapen om viltmat. Vi gjorde logotypen. Sveriges Vildnad är en fristående stiftelse med syftet att bland annat stödja svensk viltförvaltning. Kontrapunkt gjorde även denna logotyp.

Scroll to Content

Svenska Jägareförbundet

Varumärke och Design

Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna och att främja en långsiktigt hållbar jakt. Vårt samarbete inleddes med uppdraget ta fram en ny varumärkesstrategi, med målet att bibehålla en hög acceptans hos allmänheten för jakten i Sverige.