Som en del i arbetet med att etablera Drottninggatans norra del som ett eget varumärke, Drottninggatsbacken, folierade vi hela fasaden på entréplan på fastigheten Barnhusväderkvarnen (Drottninggatan 87–93) med namnet. Varje bokstav i namnet skapades av karaktäristiska element från området och fick dessutom en begivenhet beskriven i text – från Drottninggatan Brud & Fest till Nötbräck.

Comments are closed.