Archive for februari, 2017

The Best Stepping Stone for Future World Citizens

The Best Stepping Stone for Future World Citizens

Futuraskolan stärker sin internationella profil och byter namn till Futuraskolan International. Vi fick i uppdrag att ta fram en ny logotyp och en justerad grafisk profil med avstamp ifrån företagets vision ”The Best Stepping Stone for Future World Citizens”.