• Här finns det utrymme för brist på plats.

Scroll to Content

Temporent

Direktmarknadsföring

Temporent är en av de största uthyrarna av temporära lokaler som kontor, skolor och förskolor. Alla kan drabbas av mer eller mindre temporära platsproblem. Vi gjorde bland annat en DR för att åskådliggöra problemet.