• Det kanske vi borde ha tänkt på.

  • DR-folder.

Scroll to Content

Adresskompaniet

Direktmarknadsföring

DM-konsulter har vissa likheter med utpressare. En bra, om än drastisk metafor, som vi lade ned mycket kärlek på att få se äkta ut. Ett tilltag som blev uppskattad av många. Men inte av alla. Säpo och Handelsbankens säkerhetsavdelning hade säkert viktigare saker att syssla med. Vårt ”utpressarbrev” var tänkt som en teaser. Tyvärr blev det hela historien, då kunden valde att dra in fortsättningen – en dr-folder där vårt utpressartema sattes in i ett större och betydligt tydligare sammanhang. Istället för en förklaring blev det en snabb leverans till pappersåtervinning (det här är ett av få kvarvarande exemplar).